Energetisch

Alle materie in het leven, zowel levend als levenloos, zendt hele subtiele energie uit. De connectie-sensor en de Lecher-antenne zijn meetinstrumenten waarmee ik deze energie kan meten.

Connectie-sensor 

De connectie-sensor is een veelzijdig instrument waarmee ik energetisch kan meten èn behandelen.

Ik kan jouw dier doormeten in de verschillende energielagen (fysiek, emotioneel en energetisch) die we bezitten. Op deze manier kan ik informatie krijgen over de individuele gezondheidstoestand van je dier en kan ik energetische verstoringen, blokkades, pijnpunten etc. lokaliseren. Door de gevoeligheid van de connectie-sensor is het vaak mogelijk om de precieze plaats van een pijnpunt of blokkade te vinden.

Met de connectie-sensor is het daarnaast mogelijk om specifiek te testen welke voeding en/of supplementen wel of niet geschikt zijn voor jouw dier. Dit is bijvoorbeeld heel waardevol bij klachten die ontstaan zijn door verkeerde voeding. Ook de keuze van in te zetten middelen kan ik op deze manier nauwkeurig bepalen. Doordat de connectie-sensor zal reageren op de veranderende energie weet ik wat passend voor je dier is en wat niet.

Omdat ik ook met de Lecher-antenne werk, gebruik ik de connectie-sensor in de praktijk vooral om voedingsmiddelen en supplementen te testen en om de juiste middelen te kiezen.

Lecher-antenne 

De Lecher-antenne is een meetinstrument waarmee ik energieën kan meten. Ieder gezond orgaan of weefsel, maar ook iedere aandoening, heeft zijn eigen standaardfrequentie. Met behulp van die frequentie kan ik de energie meten. Als de gemeten energie afwijkt van de energie die bij de standaardfrequentie hoort is het orgaan uit balans.

Met de Lecher-antenne kan ik niet alleen snel veel informatie verzamelen over de weefsels en organen maar ook over ontstekingen, parasieten, virussen, schimmels, emoties, chakra’s, etc. Omdat pijn ook een eigen frequentie heeft kan ik ook bepalen of er, in een bepaalde situatie, sprake is van pijn en waar deze pijn precies zit.

Door met de Lecher-antenne te meten kan ik dus informatie inwinnen over de energetische toestand van een mens of dier, maar ook over een huis of verblijf (bijvoorbeeld stal) omdat ook zaken als geopatische belasting of stralingsbelasting te meten zijn.